Regatta

Regatta FördeRACE afvikles som åben klasse. FördeSPRINT afvikles som åben klasse, hvor juniorløbene gennemføres separat. Aldersgrænsen for deltagelse er min. 16 år.

Arrangementet gennemføres i henhold til FISA’s gældende regler, som kan downloades her (eksternt link). Der henvises navnlig til følgende afsnit i dokumentet:

  • Appendiks 22 fra side 347 (i pdf versionen side 387)
  • Appendiks 23 fra side 375 (i pdf versionen side 419

Official document FISA (external).

Sikkerhed

  • Deltagelsen sker på eget ansvar. Arrangøren hæfter ikke for person- eller løsøreskader, som opstår under Coastal Regatta Flensburg. Det gælder uanset om skaden forårsages af deltagere, tilskuere eller hjælpere.
  • Såfremt de vejrlige forhold ikke tillader en sikker og forsvarlig gennemførelse af løbene, forbeholder arrangøren sig retten til at aflyse regattaen.
  • Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, såfremt regattaen aflyses på grund af force majeure. DLRG (organisation for livredning i Tyskland), SeaHelp Flensburg samt dommerbådene står for sikkerheden til vands og vil ledsage hvert løb.
  • Med tilmeldingen indvilliger samtlige deltagere i, at billeder og filmmateriale fra regattaen må offentliggøres uden forbehold. Skulle man have indvendinger hertil, bedes man henvende sig på regattakontoret.
  • Vi henholder os til de til enhver tid gældende Corona regler og forordninger. Vær bl.a. opmærksom på, at det flere steder i Tyskland fortsat er obligatorisk at bære mundbind.
  • Som følge af Corona pandemien er deltagerne nødt til selv at arrangere overnatning i Flensborg, da overnatning i roklubben ikke er mulig.
  • Deltagelse på mandskabsledermødet er obligatorisk, og hver klub skal være repræsenteret ved mindst én person på mødet, hvor der informeres om vind, vejr, baneforhold mm.

Såfremt mindreårige deltager ved regattaen bærer mandskabslederen for den pågældende klub ansvaret for deltagelsen. Arrangøren påtager sig intet ansvar og anbefaler, at mandskabslederen indhenter et skriftlig tilsagn fra den pågældende atlets værge.